آسانسور باربر

آسانسورها در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

 الف- آسانسورهایی که اشخاص مجاز به سوارشدن در آن هستند. (مسافربر، مسافربر- باربر، تخت‌بر) ساختار و ابعاد اتاقک این آسانسورها طوری است که به آسانی برای مسافران و بارهای مورد نظر قابل دسترسی و استفاده است.

 ب– آسانسورهایی که اشخاص مجاز به سوارشدن در آن نیستند (خدماتی یا Service Lift غذابر ، کتاب بر) ابعاد و ساختار اتاقک این آسانسورها طوری است که برای انسانها قابل دسترسی و استفاده نمی‌باشد برای تحقق این امر سطح کف آن از یک متر مربع ، عمق آن از یک متر و ارتفاع آن از ۲/۱ متر نباید بیشتر باشد.

ابعاد و طراحی کابین  آسانسورهای باربر بگونه ای است که حمل باروکالای سنگین راممکن می سازد . از آسانسور های بار بر برای حمل بار استفاده می شود .

آسانسور باربر

ظرفیت اسمی ( جرم ) حداکثر مساحت مفید کابین ظرفیت اسمی ( جرم ) حداکثر مساحت مفید کابین
kg m2 kg m2
۱۰۰ ۰٫۳۷ ۹۰۰ ۲٫۲۰
۱۸۰ ۰٫۵۸ ۹۷۵ ۲٫۳۵
۲۲۵ ۰٫۷۰ ۱۰۰۰ ۲٫۴۰
۳۰۰ ۰٫۹۰ ۱۰۵۰ ۲٫۵۰
۳۷۵ ۱٫۱۰ ۱۱۲۵ ۲٫۶۵
۴۰۰ ۱٫۱۳ ۱۲۰۰ ۲٫۸۰
۴۵۰ ۱٫۱۷ ۱۲۵۰ ۲٫۹۰
۵۲۵ ۱٫۴۵ ۱۲۷۵ ۲٫۹۵
۶۰۰ ۱٫۶۰ ۱۳۵۰ ۳٫۱۰
۶۳۰ ۱٫۶۶ ۱۴۲۵ ۳٫۲۵
۶۷۵ ۱٫۷۵ ۱۵۰۰ ۳٫۴۰
۷۵۰ ۱٫۹۰ ۱۶۰۰ ۳٫۵۶
۸۰۰ ۲٫۰۰ ۲۰۰۰ ۴٫۲۰
۸۲۵ ۲٫۰۵ ۲۵۰۰ ۵٫۰۰

 مشخصات و ویژگی های آسانسور باربر

• افزایش ایمنی سیستم وجلوگیری از خطرسقوط کابین به دلیل استفاده ازجک هیدرولیک
• افزایش ایمنی وپیشگیری ازخطربرق گرفتگی بوسیله قراردادن الکتروموتورغوطه وردرمخزن پاوریونیت
• حرکت روبه پایین باکمک نیروی ثقلی وموتورخاموش صورت میگیرد
• دارای کلید استپ اضطراری
• استفاده از اتصالات فشار قوی هیدرولیک(عدم استفاده از لوازم فشار ضعیف)
• دارای کنترل فازوکنترل بار روی مدارفرمان
• مجهزبه مدارکنترل۱۲ ولت جهت ایمنی اپراتور(کلیه میکروسوئیچها وکلیدهای فرمان با برق ۲۴ ولت تغذیه میشود.)
• دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
• سامانه الکترو هیدرولیک ( پاوریونیت )
• استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
• قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
• قابل کنترل در کلیه ایستگاهها و داخل سکو
• برخورداری ازحرکت یکنواخت وکم صدا
• بدن نیازبه چاه آسانسوردرصورت لزوم
• امکان بهره گیری ازفضاهای بدون استفاده باکمترین محدودیت ممکن
• مناسب اجرادرساختمانهای قدیمی که درآنهاآسانسورتعبیه نشده است
• طراحی ایده آل آسیا برج جهت صرفه جویی در هزینه ها و استفاده بهینه از وقت
• مشاوره رایگان به خریداران محترم درزمینه طراحی بالابرهیدرولیکی
• راه اندازی آسان وسریع
• نگهداری ساده وآسان

 

آسانسور باربر
Load elevator