آسانسور تخت بر

آسانسورهای تخت بر

از این آسانسورهای تخت بر و برانکاردبر در بیمارستانها و خانه های سالمندان و معلولین استفاده می شود.

 

ویژگی های آسانسورهای تخت بر:

 

-       در صورت استفاده از درایو در این سیستم ها حرکت کاملا نرم وبدون شوک خواهد بود.

-       دارای دکمه ای  جهت باز ماندن درب برای مدت طولانی تر از حالت عادی بسته شدن

-       دارای سیستم هم سطح سازی مجدد در سیستم های هیدرولیک

-       حداقل بازشوی درب ۱۳۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع (بازشو)درب کمتر از ۲۱۰ سانت باشد.

-       دارای سیستم نجات اضطراری برای هردو سیستم هیدرولیک وکششی

-       ظرفیت بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ برای حمل تخت و۲۵۰۰ کیلوگرم جهت حمل تخت ومسافر با تجهیزات بیمارستانی

-       قابلیت اجرا با سیستم هیدرولیک (پولینگ-جک دوبل بغل ۲:۱ جک دوبل مستقیم بغل)و سیستم کششی

-       اندازه پیت مورد نیاز با توجه به سرعت از ۱۵۰ تا ۱۸۰ سانتی متر وبرای سرعت های بالاتر از ۲ متر بر ثانیه ۲۵۰ سانتیمتر

-       اندازه اورهد با توجه به نوع سیستم انتخاب شده و بحث استاندارد در نظر گرفته می شود.

 

ظرفیت برحسب کیلوگرم

(کابین+نفرات+شاسی)

آسانسورهای تخت بر بیمارستانی

 

۱۶۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

 

ابعادکابین برحسب سانتی متر

عرض

۱۴۰

۱۵۰

۱۸۰

عمق

۲۴۰

۲۷۰

ارتفاع

۲۳۰

ابعاد درب کابین و طبقات ونوع بازشو

عرض

۱۳۰

ارتفاع

۲۱۰

بازشو

تلسکوپی- سانترال(با در نظر گرفتن ابعاد چاه و بحث استاندارد)

آسانسور تخت بر
آسانسور تخت بر